SPYRA PRIMO Poland
Przejdź do:  
 

SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o.
43-190 Mikołów-Paniowy
Darwina 8
Tel: (032) 330 09 30 
Fax: (032) 330 09 31
 

 

Partner

CarboSPEC Spółka Cywilna
43-190 Mikołów-Paniowy
Darwina 8
Mirosław Jaśniok
Tel: 668 316 922
Fax: +48 32 33 00 931
 

 Katalogi

System CARBOPIPE

carbopipe Rury i kształtki polietylenowe SPE systemu CARBOPIPE do budowy rurociągów ciśnieniowych w zakładach górniczych.
 • Informacje ogólne 
 • System CARBOPIPE 
 • Rury polietylenowe SPE systemu CARBOPIPE 
 • Rury polietylenowe preizolowane PSPE systemu CARBOPIPE 
 • Rury stalowe okołnierzowane ST 
 • Rury stalowe okołnierzowane z wykładką z tworzywa sztucznego STPE 
 • Rury stalowe preizolowane okołnierzowane PST 
 • Rury stalowe preizolowane okołnierzowane z wykładką z tworzywa sztucznego PSTPE


System PRIMODUCT

primoduct Mikrorury i multirury światłowodwe systemu PRIMODUCT oraz mikrokable światłowodwe systemu mOTK
 • Nasza oferta
 • Mikrokanalizacja i mikrosieci światłowodowe
 • Główne zastosowanie
 • Główne zalety
 • Mikrorury światłowodowe systemu PRIMODUCT
 • Osprzęt do mikrorur
 • Multirury światłowodowe systemu PRIMODUCT
 • Osprzęt do multirur
 • Mikrokable światłowodowe systemu mOTK
 • Program produkcyjny


Rury osłonowe
Aktualizacja 22.04.2013

oslonowe Do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych
(ważny od 01.09.2012)

 • Rury osłonowe do kabli optotelekomunikacyjnych
 • Rury osłonowe trudnopalne (nierozprzestrzeniające płomienia)
 • Rury osłonowe dwuścienne karbowane sztywne
 • Rury osłonowe dwuścienne karbowane sztywne, ze złączką wodoszczelną
 • Rury osłonowe dwuścienne karbowane w zwojach
 • Rury osłonowe jednościenne karbowane w zwojach
 • Rury osłonowe odporne na UV w odcinkach 3 m
 • Rury osłonowe odporne na UV w odcinkach 6 m
 • Rury osłonowe odporne na UV w zwojach
 • Rury osłonowe gładkie jednościenne przepustowe z kielichem do warunków terenowych normalnych
 • Rury osłonowe gładkie jednościenne przepustowe z kielichem do warunków terenowych trudnych
 • Rury osłonowe dzielone
 • Rury osłonowe gładkie jednościenne stosowane do przewiertów sterowanych
 • Rury osłonowe gładkie jednościenne przepustowe z PE
 • Rury osłonowe gładkie jednościenne przepustowe z PP
 • Rury osłonowe gładkie jednościenne przepustowe z PVC