SPYRA PRIMO Poland
Przejdź do:  
 

SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o.
43-190 Mikołów-Paniowy
Darwina 8
Tel: (032) 330 09 30 
Fax: (032) 330 09 31
 

 O firmie

Firma SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o. produkuje od 1983 roku rury i kształtki z tworzyw sztucznych do budowy telekomunikacyjnych, energetycznych podziemnych instalacji kablowych, sieci rurociągów do przesyłu gazu i wody, budowy kanalizacji ciśnieniowej. Wykorzystując potencjał produkcyjny, dotychczasowe osiągnięcia, wiedzę i umiejętności pracowników, firma SPYRA PRIMO podjęła w ramach planu rozwoju, program wdrożenia wdrożyła do produkcji rury polietylenowe SPE systemu CARBOPIPE do budowy rurociągów ciśnieniowych w zakładach górniczych, polietylenowe preizolowane PSPE do budowy instalacji kopalnianych systemów klimatyzacyjnych.

Rozwój

Wysokie wymagania stawiane wyrobom stosowanym w górnictwie w zakresie trwałości, funkcjonalności, bezpieczeństwa, nowe technologie, wymagania środowiska oraz inne czynniki sprawiają, iż tradycyjne systemy rur i kształtek zostały przekształcone przez nas w zaawansowany technologicznie produkt. SPYRA PRIMO skupia się na rozwoju wyrobów oraz procesów ich wytwarzania przy wykorzystaniu najnowszej generacji linii technologicznych renomowanych światowych producentów. Wiedza know-how w zakresie doboru, projektowania, optymalizacji i budowy rurociągów, współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami przynoszą korzyści wszystkim stronom współpracy, zapewniając równocześnie ekonomiczne i bezpieczne wykonanie inwestycji. SPYRA PRIMO dysponuje kadrą doświadczonych specjalistów w projektowaniu i przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz zapleczem badawczym. Na życzenie klienta opracowujemy rury do celów technicznych i technologie ich produkcji, zapewniające spełnianie oczekiwań i potrzeb klienta.


Certyfikat ISO 9001

System Zarządzania Jakością Spółki obejmuje swoim zakresem wszystkie jednostki organizacyjne i cały obszar działalności firmy. Ma zastosowanie we wszystkich fazach procesów, począwszy od zgłoszenia zapytania ofertowego, zamówienia lub podpisania umowy z klientem, na wyrobach/usługach kończąc. Organizacja produkcji, kontrola jakości pozwala na bieżące monitorowanie, ustawianie, korygowanie wszystkich kluczowych parametrów pracy linii produkcyjnych i urządzeń z nią współpracujących.
Firma SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o. posiada w pełni wyposażone, zakładowe laboratorium służące do badań, zarówno surowców jak i produkowanych wyrobów. Każda wyprodukowana partia wyrobów posiada „Deklarację Zgodności”. Nieodłączną troską naszych działań pozostaje także udane rozwiązywanie wszystkich problemów ochrony środowiska naturalnego.


Certyfikaty 
certy

 


DSCF8825-200 DSCF9148-200 DSCF9149-200